Donanım

 • Veritabanı sunucusu (Database Server)
 • Uygulama sunucusu (Application Server)
 • Internet/Web Server
 • Yeterlilik tesbiti
 • Çalışma koşullarının tesbiti, denetlenmesi
 • Kapasite, ölçek tesbiti
 • Teknik özelliklerinin incelenmesi, karşılaştırılması

İşletim Sistemi

 • Windows Server seçilmesi
 • IBM AS/400/e/iSeries
 • Unix/Linux seçilmesi
 • Sistemlerin konfigürasyonu
 • Performans analizi, iyileştirme önerileri
 • Yönetim prosedürlerinin hazırlanması
 • Hizmet sağlayıcılar tavsiye etmek
 • Eğitim organizasyonu
 • Kuruluş
 • Upgrade ve migration hizmetlerinin koordinasyonu

Bilgi Teknolojileri Yönetimi

 • Durum tesbiti (check-up)
 • Yeniden yapılanma
 • Teknolojilik yenilik transferi
 • Ürün seçimi
 • Ürün sağlayıcılar ile koordinasyon
 • Eğitim organizasyonları
 • Bilgi işlem envanter standardizasyonu
 • Kullanıcı profilleri hazırlama
 • Sistem kullanım prosedürleri hazırlama
 • Acil durum prosedürleri hazırlama
 • Periyodik mevcut durum (envanter) raporlaması
Bizi her yerde takip edin !